Gevelreiniging

Gevelreiniging

Als de gevel van uw woning of bedrijfspand al een paar jaartjes oud is, dan kan de gevel van uw pand behoorlijk vervuild raken. Dit gebeurd steeds sneller en vaker door veel agressieve stoffen in het milieu. De duurzaamheid van de materialen wordt beïnvloedt en kan op den duur zelfs schade aanrichten.

Gevelreiniging is dan een uitstekende optie om het pand weer in een nieuw jasje te steken.

Om bij gevelreiniging de beste methode te kiezen voor het behandelen van uw gevel is specifieke kennis noodzakelijk. Het is dan ook gangbaar om voor elk pand een plan van aanpak te maken welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om tot een optimaal resultaat te komen.

Wat kost het?
Elke woning of zelfs elke gevel is weer anders, dit houdt in dat elke gevel afzonderlijk moet worden bekeken. Verder zijn er meerdere factoren die bepalend zijn voor de prijs zoals: de staat van het voegwerk, de staat van het metselwerk, de soort en hardheid van de steen, de bereikbaarheid, het geveloppervlak (aantal m2).

Schoonmaakbedrijf Wilko werkt met verschillende soorten straalmiddelen en gebruikt de juiste druk om beschadigingen aan de gevel te voorkomen.


 

Impregneren

Waarom impregneren of (in vaktaal) hydrofoberen?

Alle bouwwerken zijn onder invloed van zure regen, UV-straling, industriële verbrandingsprocessen en vorst.

Hierdoor vinden er dagelijks agressieve aantastingen plaats waarbij gevels de natuurlijke frisse uitstraling verliezen.

Deze aantastingen kunnen worden gestopt door de gevel te impregneren, de gevel wordt daardoor waterafstotend en zal dus geen water meer opnemen.

Impregneren voorkomt en vermindert:
Vochtdoorslag.
Vorstschade.
Zoutuitbloei.
Erosie van gevels.
Aanhechting van vuil.
Aantasting van voegen.
Alg- en mosaangroei.

Impregneren, kan dit altijd?
Nee impregneren kan niet altijd, massieve gevels van 1½ steens, 35 cm of dikker waarbij het gebouw niet constant verwarmt wordt kunnen niet geïmpregneerd worden zonder kans op vorstschade. De impregneerlaag is waterdamp doorlatend en niet waterdoorlatend, bij vorst zal tegen de impregnering water condenseren met kans op bevriezing hetgeen resulteert in ernstige vorstschade.

Voor impregneren zullen de voegen in goede conditie moeten zijn. Waar het voegwerk niet in goede staat is kan vochtophoping ontstaan met ernstige gevolgen waaronder plaatselijke doorslag en vorstschade.

Vocht zal altijd naar de warme kant trekken!

Gevels van gebouwen met spouw al of niet geïsoleerd of verwarmd kunnen altijd geïmpregneerd worden zonder kans op schade. De steen zal droog zijn door ventilatie van de spouw en doordat de gevel geen water opneemt door goede impregnering met het juiste product.


 

Graffiti verwijderen

Graffiti, een toenemend probleem dat niet meer uit het straatbeeld weg te denken is. De kosten van de bestrijding van graffiti lopen in de miljoenen euro's.

Schoonmaakbedrijf Wilko pakt dit probleem aan!!

Graffiti verwijderen:
Door het gebruik van de nieuwste technieken en middelen is Schoonmaakbedrijf Wilko in vrijwel alle gevallen in staat om graffiti van gevels te verwijderen zonder daarbij de ondergrond ernstig te beschadigen. Verwijdering geschiedt door het gebruik van milieuvriendelijke "removers" of door middel van het eveneens milieuvriendelijke micronevel-straalsysteem.

Ook kunststoffen:
Ook het verwijderen van graffiti van kunststoffen behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden. Hierbij wordt de graffiti door middel van een "remover" en doeken verwijderd waarbij de aantasting van de ondergrond in veel gevallen voorkomen kan worden.